12 Srp

Kronika

Projekt „KRONIKA“ dokončen.

Bezmála rok a půl trvala úmorná dřina na převodu vzácného skvostu, ručně psané kroniky nohejbalového oddílu TJ Rudá hvězda Tachov od roku 1975, do elektronické podoby. Práce namáhavá fyzicky i psychicky, vyžadovala přísná opatření. Od práce v rukavičkách, přes neustálou kontrolu kvality ovzduší ve speciální laboratoři, kde se vlhkost vzduchu musela pohybovat v rozmezí od 70% do 75% a maximální míra znečištění byla limitována třemi prachovými zrnky na jeden metr krychlový.

Za pomocí posledních výkřiků moderní techniky se podařilo digitalizovat zhruba dvě stovky stránek záznamů z utkání vč. statistik, fotek a zajímavostí. A tímto pro Vás připravit zážitek vskutku k nezapomenutí. Barvité vyprávění průběhu utkání, podtržené osobitým stylem kronikáře, kdy často čtenáři tuhne krev v žilách. Tento vzácný dokument dochoval až do 21. století, za to patří velký dík všem, kteří se na tvorbě kroniky podíleli a zejména děkujeme panu Karlovi Oktábcovi.

Aby jste mohli nerušeně nasávat atmosféru dob dávno minulých, pohodlně se usaďte a mějte trpělivost při stahování, digitalizované soubory jsou velké a zobrazování při pomalejším připojení může déle trvat.

 

Kronika 1975      Kronika 1977     Kronika 1978      Kronika 1979

Kronika 1980      Kronika 1981     Kronika 1982      Kronika 1983

Kronika 1984      Kronika 1985     Kronika 1986      Kronika 1987

Kronika 1988      Kronika 1989     Kronika 1990      Kronika 1991

Kronika 1992      Kronika 1993